திங்கள், 5 நவம்பர், 2018

கள்ளர்கள் பற்றி பரப்பப்படும் பொய் கதைகள்

கள்ளர் என்றால் திருடன் திருடன் என்று கத்தினார்கள், ஆனால் தமிழரின் வெட்சி போரின் சிறப்பு பற்றி தொல்காப்பியம் காட்டும் பதினான்கு துறைகள்


 1. ஆ நிரைகளை கவர எழும் படையின் பேரரவம்
 2. படைகள் தம்மூரைக் கடக்கையில் ஊரிடத்து நிகழும் நற்சொல்லைக் கேட்டல்
 3. பக்கத்து உள்ளோர் அறியாதவாறு செல்லுதல்
 4. பகை ஒற்றர்களின் கருத்து கெடுமாறு தாம் பகைவரை ஒற்றறிதல்
 5. ஒற்றறிந்த பின் பகைவேந்தனை சூழ்ந்து தாக்குதல்
 6. போர் முற்றியபின் பகைவர் ஊரை அழித்தல்
 7. ஊரின் பசுக்கூட்டத்தை கவர்தல்
 8. பின்பற்றி வந்து தாக்கும் பகைவரை எதிர்த்து போரிடல்
 9. கவர்ந்த பசுக்கூட்டங்களை அவை நோகாதவாறு ஓட்டி வருதல்
 10. தம் சுற்றத்தார் கவலையுடன் நிற்கும் இடத்துக்கு (பொதுவாய் ஊரின் வெளிப்பக்கம்) வந்து சேருதல்
 11. கவர்ந்து வந்த ஆ நிரைகளை தம் ஊரில் கொண்டுவந்து நிறுத்துதல்
 12. வீரர்கள் அப்பசுக்களை தம்முள் பகிர்ந்து கொளல்
 13. வெற்றி களிப்பில் மதுவுண்டு ஆடுதல்
 14. தாம்பெற்ற பசுக்களை பிறருக்கும் கொடையளித்து மகிழ்தல் 

இதனால் கள்ளர் என்பதற்கு இறைவன், அரசன், வெட்சி வீரர் , கருமையானவன் என்று  அகராதியில் விளக்கம் கண்டவுடன் இப்போது பல பொய் கதைகளை தவறாக எழுதிப் பரப்பி வருகிறார்கள்.

அவற்றை ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம்


1 ) கள்ளர்களை தீண்டதாகவர்கள் என்று பொய்யாக பரப்புரை செய்து வருகிறார்கள்.


அவர்கள் ஆதாரம் என்ற பேரில் பரப்பிய தகவலை ஆராய்ந்து பார்த்த போது இவர்கள் எப்படிப்பட்ட இழியில் பிறந்த ஈனைகள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். அதாவது untouchable by Anand என்கிற புத்தகத்தில் J.H.Huton என்கிற ஆய்வாளர் கள்ளர்கள் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்றும் அவர்கள் தங்கம்,வெள்ளி அணியக்கூடாது என்றும், ஆண்கள் முட்டிக்கு கீழ் கீழாடையும்,இடுப்புக்கு மேல் மேலாடையும் அணியக்கூடாது என்றும், பாத்திரங்களில் சமைக்ககூடாது என்றும் J.H.Huton கூறியதாக சொல்கிறார்கள்.


ஆனால் உன்மையாக J.H.Huton அவருடைய புத்தகமான caste in India கூறியது என்னவென்றால் கிபி1931 ஜீன் மாதத்தில் இராமநாத புரத்தில் உள்ள தீண்டதாக ஜாதிகளுக்கு எதிராக கள்ளர் சமூகத்தினர் போடப்பட்ட கட்டளை தான் மேலே பள்ளி சாதிகள் போடும் போலி ஆதாரங்கள்.


கீழ் சாதி மக்கள்

1. தங்கம்,வெள்ளி நகைகள் அணியக்கூடாது
2.ஆண்கள் இருப்புக்கு ஆடையும்,முட்டிக்கு கீழ் ஆடையும் அணியக்கூடாது
3.ஆண்கள் சட்டை அணியக்கூடாது
4.ஆண்கள் முடி வெட்டக்கூடாது
5.மண் பானையை தவிர வேறு உலோக பொருட்களை பயன்படுத்த கூடாது.
6.பெண்கள் மேலாடையோ,தாவணியோ,ரவிக்கையோ அணியக்கூடாது
7.சமையலுக்கு எண்னெய் பயன்படுத்த கூடாது.
8.மழை,வெயில் வந்தால் கூட கொடை பிடிக்கக்கூடாது.

இதே போல் வட இந்தியாவில் இராஜபுத்திரர்கள் அங்குள்ள கீழ்சாதி மக்களுடன் அதே காலகட்டத்தில் சண்டையிட்டுள்ளனர் என்பது கூடுதல் தகவல்.

Book  : caste in India by J.H. Huton


2) மேற்கத்திய கள்ளர்களில் ஒரு கள்ளப்பெண் பத்து, எட்டு அல்லது இரண்டு கணவருக்கு மனைவியாக இருப்பாள் குழந்தைகள் எல்லோருக்கும் உரிமை உடையவர்கள் என்று எட்கர் தர்ஸ்டன் தன்னுடைய தென்னிந்திய குடிகளும் குலங்களும்  என்ற நூலில் கூறியுள்ளார். இதனை பற்றி ஆய்வோமானால், இந்த நூலை மொழிபெயர்த்த திரு. கந்தையா , அதன் முன்னுரையில் இந்த நூல் எட்கர் தர்ஸ்டன் களஆய்வு செய்யாமல், பிறர் கூறியதைக்கொண்டு தனது நூலை எழுதி உள்ளார்.


மேலும் மேற்கத்திய கள்ளர் என்று குறிப்பிடும் பகுதியாக தமிழகத்தில் கள்ளர்கள் வாழும் பகுதியாக தேனி மாவட்டம் உள்ளது.  எட்கர் தர்ஸ்டன், 1909  ஆம் ஆண்டு எழுதிய தென்னிந்திய குடிகளும் குலங்களும்  என்ற நூலில் குறிப்பிடும் பழக்கம், அன்றைய நாளில் கள்ளர்களிடம் இருந்திருக்கவில்லை. 1870 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த நூலில் உள்ள குறிப்பு கள்ளர்களை நேரடியாக குறிக்கவில்லை.  அன்றைய நாளில் வெளிவந்த எந்த ஆய்வு நூலிலும் இது போல தகவல் இல்லை. 


பல கணவர் முறை பற்றி ஆய்வுகள் செய்த எவரும், கள்ளர்களிடம் இந்த பழக்கம் இருந்தாக குறிப்பிடவில்லை.மேலும் பாப்பாபட்டி பத்து பங்காளிகள், ஆரியபட்டி எட்டு பங்காளிகள், மானூத்தூ ஆறு பங்காளிகள் என்ற முறையை கள்ளர்கள் பயன்படுத்துவதை, தமிழ் மொழி சரியாக மொழி பெயர்ப்பு தெரியாமல், இதை புத்தகம் எழுதிய எட்கர் தர்ஸ்டன்  பத்து, எட்டு, இரண்டு கணவர்கள் என்று எழுதியுள்ளார்.

உதாரணமாக பாப்பாபட்டி நாட்டின் பாகஸ்த்தர்கள் பத்து பங்காளிகள் ஆவார்கள் இவர்கள்தான் பாப்பாபட்டி பத்து தேவர்கள் எனப்படுகின்றனர். இவர்கள் தாய்வழியில் சீதனமாக பெற்ற சீதனகோயிலான ஒச்சாண்டம்மனையும் ஆச்சி கிழவி ஆண்டாயியையும் குலக்கோயிலாக வணங்குகின்றனர். 

ஆண்டரச்சான் தேவர் மகள் ஆண்டாயி, பகாத்தேவருக்கு
1.ஒச்சாத்தேவர்
2.மோளத்தேவர்
3.சுளி ஒச்சாத்தேவர்
4.கட்டக்காளை தேவர்
5.உடையாத் தேவர்
6.பொட்டுலுபந்தி தேவர்
7.ஆங்கத்தேவர்
8.மதியத்தேவர் 

என எட்டு ஆண் பிள்ளைகளும்

கட்ராண்டி தேவர் மகன் வழி ஊரான பூசலப்புரம் பெண்ணிற்கும் கீரித்தேவருக்கும் பிறந்த 

9.கீரித்தேவர்
10.கூலத்தேவர்

என்ற இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் சேர்த்துதான் பாப்பாபட்டி பத்து தேவர் எனப்படுகின்றனர்.


மேலும் மேற்கத்திய உள்ள நீலகிரி மலைப்பகுதி தோடர் பழங்குடி பழக்கம் இது. இது போர்குடியான நாயர் பழக்கமாக இருக்கு. வரலாறில் பாஞ்சாலி ஒரு சான்று.

பலகணவர் மணம் அல்லது "பல்கொழுநம்" (Polyandry) என்பது ஒரு பெண் ஒரே நேரத்தில் பல ஆண்களுடன் மணஉறவு கொண்டு வாழ்தல் ஆகும். இம்முறை திபெத், நேபாளம், பூட்டான் போன்ற இமயமலையை ஒட்டிய நாடுகளிலும் இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும் பின்பற்றப்பட்டது. இந்தியாவில் அருணாச்சலப் பிரதேசத்திலும் தென்னிந்தியாவில் தோடர் இனத்திலும் இப்பழக்கம் காணப்படுகிறது.

சில சமூகங்களில் ஒரு பெண் ஒருவனை மணந்தால் அவனுக்கு மட்டுமன்றி அவனுடன் பிறந்தோர் அனைவருக்கும் மனைவியாகிறாள். நீலகிரி மலைப்பகுதியில் வாழும் தோடர் பழங்குடி மக்களிடையே இம்முறையே நிலவுகிறது.

இலங்கையில் தற்போதும் நடைமுறையில் உள்ள கண்டிச் சிங்களவர் திருமணச் சட்டத்தில் ஒரு பெண் குடும்பத்தில் மூத்தவனை முறைப்படி திருமணம் செய்தாலும் அவள் அவனது சகோதரர் அனைவருக்கும் மனைவியாகிறாள். எனினும் அவ்வாறான சகோதரர் எவர் மூலமேனும் அவளுக்குக் குழந்தை பிறக்குமிடத்து, அக்குழந்தை மூத்தவனுடையதாகவே கருதப்படும். ஒரு குடும்பத்தின் சொத்துக்கள் அக்குடும்பத்திலேயே தொடர்ந்தும் பாதுகாக்கப்படும் நோக்கில் இது நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆனால் கள்ளர்களுக்கு இந்த பழக்கமுறை இல்லை. கள்ளர்கள் தங்கள் சகோதர்கள் முறை உடையவர்கள் யார் என்று அறிய, மாமன் மைத்துனன் முறை அறிய, ஒவ்வொரு பகுதி கள்ளர்களும் தெளிவாக பட்டம் (சோழமண்டலம்), கரை ( சிவங்ககை), கோவில் முறை, கூட்டம் ( பாண்டியமண்டலம் ) என்று பிரித்துள்ளனர். இப்படி பல நூறுஆண்டுகளாக தங்கள் வழிவியல் முறையை வகுத்து வாழும் கள்ளர்களிடம் இப்படி ஒரு பழக்கம் உள்ளதாக எட்கர் தர்ஸ்டன் கூறியது, எந்த ஒரு அடிப்படை ஆதாரம் இல்லாதது மற்றும் வேதனைக்குரியது.
    ஆய்வுகள் :

திரு : சோழபாண்டியன்

திரு : சியாம் சுந்தர் சம்பட்டியார்

திரு : செந்தில் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

குறிப்பு: இந்த வலைப்பதிவின் உறுப்பினர் மட்டுமே ஒரு கருத்துரையை வெளியிடக்கூடும்.

தொண்டைமானின் மெய்கீர்த்தி

 அறந்தாங்கி  தொண்டைமானின் மெய்கீர்த்தி "சூரிய குலத்தில் தோன்றிய வள்ளல்" ( சோழர்கள் சூரிய குலம் ) &qu...