புதன், 31 அக்டோபர், 2018

ராய ராகுத்த ராய வஜ்ரிடு ராய மன்னித ராயா ஆவுடை ரகுநாத தொண்டைமான் (1640 – 1661)பல்லவராய மன்னர்களின் பல்லவராயன் சீமை என்று அழைக்கப்பட்ட பகுதியில், கள்வர் கோமான் புல்லியின் வேங்கடத்தில் இருந்து வந்த தொண்டைமான்களில் ஒரு பிரிவினர் அம்புநாட்டில் தங்கியிருத்தனர். இவர்கள் தங்களின் ஆட்சி அமைவதற்க்கான காலத்தை எதிர்நோக்கி, காத்திருந்தனர்.

அதற்கான அடித்தளம் இட்டவரும், புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் என்ற அரசமரபு உருவாவதற்கு வித்திட்டவரும், ராய ராகுத்த ராய வஜ்ரிடு ராய மன்னித ராயா ஆவுடை ரகுநாத தொண்டைமானே ஆவார்.


ஆவடை ரகுநாத தொண்டைமானை பற்றிய நூல்கள் இந்திரகுலம், காசிப கோத்திரம், திருமங்கையாழ்வார் வழிவந்தர்வர்கள் என்றும், இவர்கள் மாலை “வாகை மாலை” என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். பல்லவர்களை போன்று சிங்கக் கொடியினை கொண்டவர்களாக இருந்தனர்.

இந்திரகுலம், காசிப கோத்திரம், வாகை மாலை பற்றிய விளக்கம் காண்போமானால்..

இந்திர குலம்: தொல்காப்பியமும் இந்திரனை போற்றுகிறது. வள்ளுவர் இவனை " இந்திரனே சாலும் கரி” இந்திரத்தைக் கட்டுப்படுத்தி வென்றதால் அவன் இந்திரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் என்கிறார். 
இந்திரன் என்பதற்கு தேவர்கோன், அரசன், சூரியன், நாக நாதன், கரியவன் என்று அகராதி விளக்கம் தருகிறது. 


தொண்டைமான்கள் இந்திர குலம் என்பதற்கு அரசகுலம் என்றும் பொருள் கொள்ளவும் முடியும்.


காசிப கோத்திரம்: காசிப கோத்திரம் காசிபர் ரிசியை குறிக்கும். காசிபர், மரீசி முனிவரின் மகன் ஆவார். காசிபருக்கு இந்திரன், திருமால் (வாமனர்), அக்கினி, நாகர்கள் என்று பல மகன்கள் உண்டு.  கரிகாற் சோழனுடைய பரம்பரையைச் சேர்ந்த இரேணாட்டுச் சோழன், கடப்பை மாவட்டம் ஜம்மல் மடுகு தாலுகாவில் கோசினெ பள்ளி கிராமத்தில் கருங்கற்றூண் தூணில் தெலுங்கு எழுத்தில் உள்ள சாசனம் "சோழ மகாராசன் என்னும் அரசன், கரிகாற் சோழனுடைய பரம்பரையில் சூரிய குலத்தில் காசிப கோத்திரத்தில் பிறந்தவன் என்று தன்னைக் கூறிக்கொள்கிறான் (408 டிக 1904). இதே வேங்கடத்தில் இருந்து வந்த தொண்டைமான் மன்னர்களும் தங்களை காசிப கோத்திரம் என்று கூறிக்கொள்கின்றனர்.
வாகை மாலை: வெற்றி பெறும் செயலில் மேம்பட்டு அரசர்களுடன் போரிட்டுப் போர்த் தொழில்களில் வெற்றி பெற்றபின் மணமுடைய வாகைமாலை சூடி, தோற்ற அரசர்களின் வளம் பொருந்திய நாடுகளைக் கைக்கொண்டார்கள், அரசர்க்கு உரிய முடி நீங்கலாக ஏனைய அரசர்க்குரிய செல்வங்கள் எல்லாவற்றையும் உடையவரானார். தொண்டைமான்களும் வாகை மாலை சூடி இந்திய தேசம் உருவான பின்னும் இவர்கள் மட்டும் இந்த மண்ணை தனி ராஜ்யமாக ஆண்டார்கள்.

திருமங்கையாழ்வார்: சோழமன்னனுக்கு படைத்தலைவனாக இருந்த 'காராளர் கற்பகம்’ எனப்பட்ட திருமங்கையாழ்வார் வழி வந்தவர்களாக தொண்டைமான்கள் குறிப்பிடுவதற்கு ஏற்ப, இவர்கள் பூர்விக பகுதியான திருப்பதியை அடுத்த திருச்சானூர் எனும் அலர்மேல் மங்கைபுரக் கோவில் (இளங்கோவில்) சோழர் காலத்தில் பெரிய நாட்டவர் ’திருமங்கையாழ்வார்க்கு நாட் பூசை செய்து வந்ததை மூன்றாம் இராஜராஜ சோழன் காலத்து (19-ஆம் ஆட்சி ஆண்டு)க் கல்வெட்டுக் கூறுகிறது.மிகவும் பழமை வாய்ந்த தொண்டைமான் பரம்பரையில் வந்த தொண்டைமான்களில் ஆவுடை ரகுநாத தொண்டைமான், விசய நகர மன்னர் மூன்றாம் சீரங்கராயவுக்கு ராணுவ சேவை செய்துவந்தார் (1640 – 1661). "அனுராகமாலை" என்னும் நூல் "இந்நிலமன் சீரங்கராயருக்கு ராயத்தொண்டை மன்னன் பிடித்தனுப்பும் மால்யானை" என்று கூறுகிறது.

புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் யானைக்கான தொடர்பு, பண்டைய தொண்டைமான் இளந்திரையன் பற்றிய பாடல் நமக்கு உணர்த்தும். “வினைநவில் யானை விறற்போர்த் தொண்டையர், இனமழை தவழும் ஏற்றரு நெடுங்கோட்டு, ஓங்குவெள் ளருவி வேங்கடம்” (அகம். 213).விஜய நகர மன்னர் ஸ்ரீரங்கராயர் ராமேஸ்வரம் செல்லும்போது, அவரது யானைகளில் ஒன்றுக்கு மதம் பிடித்து பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. அந்த சமயத்தில் ஆவுடை ரகுநாத தொண்டைமான் தீரத்துடன் போராடி யானையை அடக்கி கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார்.


தொண்டைமானின் வீரத்தை கண்டு மெச்சிய ஸ்ரீரங்கராயர், தொண்டைமானுக்கு "ராய ராகுத்த ராய வஜ்ரிடு ராய மன்னித ராயா" எனும் பட்டத்தை அளித்தார்.

இவற்றோடு

1) நிலங்களையும்
2) அம்பாரி யானை
3) முரசு யானை
4) சிங்கமுகபல்லக்கு
5) பெரிய மேளங்கள்
6) உலா வரும்போது கட்டியக்காரர்களை வைத்துக்கொள்ளும் உரிமை
7) "கண்டபெருண்டா (யானையை ஒரு பறவை வேட்டை ஆடுவது போல்)" எனும் உருவம் பதித்த பதாகைகளை தனக்கு முன் எடுத்துசெல்லும் உரிமை
8) பகல் நேரங்களில் தனக்கு முன்னும் பின்னும் விளக்குகளை எடுத்து செல்லும் உரிமை
9) இவரது புகழை பாடிச்செல்ல கட்டியக்காரர்களை வைத்துக்கொள்ளும் உரிமை
10) சிங்கக்கொடி, மீன் கொடி, கருடக்கொடி, ஹனுமர்கொடி பயன்படுத்தும் உரிமை
11) குதிரைகள் படைசூழ செல்லும் உரிமை
12) வெண்குற்ற குடை உயபோகப்படுத்தும் உரிமை

என பல உரிமைகள் ஆவுடை ரகுநாத தொண்டைமானர்க்கு அளிக்கப்பட்டது.


விஜய நகர சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்ட வெங்கடராயர் (1630 முதல் 1642 வரை) காலத்தில் அவருடைய உதவியுடன்  ஆவடை ரகுநாத தொண்டைமான்  தொண்டைமான் தனது ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். விஜய நகர சாம்ராஜ்யம் ஒரு பலம் பொருந்திய இந்து சாம்ராஜ்யமாக உருவெடுத்த காலத்தில் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானமும் தொண்டைமான்கள் தலைமையில் ஒரு பலம் பொருந்திய சாம்ராஜ்யமாக உருவாகியது. 

No:15 1920-1921 அரசால் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட செப்பேட்டில் கிபி1641லே புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் மன்னரிடம் ஜெயங்கொண்ட நாடும், அதனுடைய 16 பிரிவை கொண்ட பாப்பாகுடி நாடு மற்றும் மாகாணம், நாடு,கூற்றம்,கிராமங்கள் இருந்ததாக குறிக்கப்படுகிறது. பிற்காலத்தில் இந்த நிலப்பரப்பு தஞ்சை மராட்டிய படையெடுப்புக்கு பின்பு மராத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்கு சென்றுவிட்டது.


திருமலை சேதுபதி காலத்தில் அவரின் வருகையின் போது புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் மரியாதை அளித்ததாக " மறவர் சாதி வர்ணம்" எனும் ஒலைச்சுவடிகள் கூறுகிறது. இவரது ஆட்சி காலம் ( கிபி 1645-1670) . ( Mackenzie manuscript : madras journal of literature and science பக்கம்:347, கிபி,1836).


திருமலை நாயக்கர் ஒலைச்சுவடி ஒன்றில், அவரது காலத்தில் இருந்த சமஸ்தானமாக புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் சமஸ்தானம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. திருமலை நாயக்கர் கால 72 பாளையங்களில் குளத்தூர் தொண்டைமான் பாளையமும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.கிபி 1639 ல் விஜய நகர மன்னர் ஸ்ரீரங்கராயரின் உதவியோடு வெள்ளாற்றின் வடக்கே உள்ள பல்லவராயர் பகுதிகளை தொண்டைமானால் கைப்பற்றப்பட்டது. (கிபி 1819 ல் எழுதப்பட்ட அரண்மனை குறிப்பு)

இந்த பகுதியில் திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார் திருநாமத்தை தாங்கிய ஆவுடை ரகுநாத தொண்டைமான் தனது வலிமையால், தனக்கு கிடைத்த பகுதியில், ஸ்ரீரங்கராயரின் உதவியோடு அரையராக ஆட்சி செய்து வந்தார்.

திருமலை நாயக்கர் ஒலைச்சுவடி ஒன்றில், அவரது காலத்தில் இருந்த சமஸ்தானமாக புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் சமஸ்தானம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. திருமலை நாயக்கர் கால 72 பாளையங்களில் குளத்தூர் தொண்டைமான் பாளையமும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. திருமலை நாயக்கரின் காலம் கிபி (1623-1659) ஆகும் (oriental historical manuscripts in tamil language vol 2 பக் 161 கிபி 1835)

மன்னர் இரகுநாத சேதுபதி (1647-1672) மீது பாசம்கொண்டவர் ஆவுடை ரகுநாத தொண்டைமான், அதனால் தனது முதல் மகனுக்கு ரகுநாத ராய தொண்டைமான் என்று பெயரிட்டார்.


பாண்டிய மன்னர்களுக்குப் பிறகு முதன் முறையாக இரண்ய கற்ப வேள்வி நடத்தி இரண்ய கற்ப யாஜி என்ற பெயரைப் பெற்றவர் திருமலை ரெகுநாத சேதுபதி மன்னர் காலத்திலேயே அதாவது கிபி 1645- 1672 ல் புதுக்கோட்டை பாளையத்தின் தலைவராக தொண்டைமான் குறிக்கப்படுகிறார். (மெகன்சி சுவடிகள்).

வெள்ளாற்றின் வடக்கில் இருந்து ஜெயங்கொண்டான் நாடு வரை புதுக்கோட்டை தொண்டைமான்களின் நிலப்பரப்பு கிபி1641லே இருந்தது என்பது வரலாற்றில் தவிர்க்க முடியாத உன்மையே. இந்த செப்பேட்டில் குறிக்கப்பெற்ற பாப்பா நாடு கள்ளர் குடியின் விசையாத்தேவரவர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்ட பகுதியாகிக்கும். ( "ராஜேந்திரசோழவளநாடு பொய்யூர் கூற்றத்துப் பாப்பாக்குடி நாடு, சிறுநெல்லிக்கோட்டை நென்மேலி வாடியிலிருக்கும் நல்லவன் விசையாத்தேவரவர்கள் குமாரர் ராமலிங்க விசையாத்தேவரவர்கள் பாப்பானாட்டவர்களுக்கு காணியாக இருக்கும் செயங்கொண்டநாத சுவாமி".)

விசயநகர அரசர் ஸ்ரீரங்கராயர் உதவியுடன் வெள்ளாற்றுக்கு வடக்கே உள்ள பல்லவராயர் பகுதிகளை கைப்பற்றுதல்:-


" In a palace document, dated 1819AD, it is said that 180 years before that date " the pallavarayars were ruling at pudukkottai and raya tondaiman with the consent of sriranga raya of anagundi( vijayanagar) conquered it" (General history of pudukkottai state R.aiyar 1916 page 120)

கிபி 1819 ல் எழுதப்பட்ட அரண்மனை குறிப்பில், கிபி 1639 ல் விஜய நகர மன்னர் ஸ்ரீரங்கராயரின் உதவியோடு புதுக்கோட்டை பல்லவராயர் பகுதிகள் ராய தொண்டைமானால் கைப்பற்றப்பட்டது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த கருத்துக்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக  தொண்டைமான் மன்னர்கள் வெளியிட்ட 24 செப்பேடுகளிலும் ஸ்ரீரங்கராயரின் மேலாண்மையை மட்டுமே குறித்துள்ளனர்.

கிபி 1655 ல் திருமலை நாயக்கர் பிறமலை நாட்டு பின்னத்தேவருக்கு அளித்த செப்பேட்டில், சாட்சியாக தொண்டைமான் புதுக்கோட்டை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.(பிறமலைக்கள்ளர் வாழ்வும் வரலாறும் பக்கம் 493)

திருமலை நாயக்கரின் காலம் கிபி (1623-1659) ஆகும் (oriental historical manuscripts in tamil language vol 2 பக் 161 கிபி 1835).

இவற்றின் முலம் புதுக்கோட்டையின் பெரும்பான்மையான பகுதிகள் கிபி 1686 க்கு முன்பே அதாவது கிபி 1639 ல் தொண்டைமான் வசம் வந்துவிட்டதை அறியலாம். 

ஆவடை ரகுநாத தொண்டைமானுடைய புதல்வர் இருவரில் மூத்தவர் இரகுநாதராய தொண்டைமான். இளையவர் கிருஷ்ணா முத்து வீரப்ப நமன தொண்டைமான். இந்த ஆவுடை தொண்டைமானின் மகனான இரகுநாத தொண்டைமான், பிற்காலத்தில் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தை தோற்றுவித்தார்.

ஆவுடை ரகுநாத தொண்டைமான் மகன்கள் மற்றும் மகள்

1) ராஜா ஸ்ரீ ரகுநாத ராய தொண்டைமான், 
2) ராஜா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா முத்து வீரப்ப நமன தொண்டைமான், 
3) ராய பச்சை தொண்டைமான் சாஹிப், 
4) ராய பிரம்ம தொண்டைமான் சாஹிப், 
5) ஸ்ரீமதி காதலி அம்மாள் ஆயி சாஹிப்

ராய ராகுத்த ராய வஜ்ரிடு ராய மன்னித ராயா ஆவுடை ரகுநாத தொண்டைமான் 1661 இல் காலமானார்.

ஆவுடைய தொண்டைமான் தன்னுடைய வலிமையால் அரையர் நிலைக்கு உயர்ந்தவர், சோழ கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் "கள்ளப்பற்று" என்பது எத்தனை வலிமை உள்ள வீரர்கள் வாழ்ந்த பகுதி என்று நடுநிலையான ஆய்வாளர்கள் அறிவார்கள் ஆனால் இராமநாதபுரம் வரலாறு என்ற நூலில் எஸ். எம் கமால் என்ற ஆய்வாளர், கள்ளர்கள் திருட்டை மட்டுமே தொழிலாகக் கொண்டு வாழ்ந்து வந்ததாகவும், மதுரை நாயக்கர் ஆட்சியில் கள்ளர்கள் மக்களை மிகவும் கொடுமை செய்ததாகவும் அவர்களை கிழவன் சேதுபதி மன்னர் வந்தே அடக்கி, திருத்தி காவல் தொழில் தந்ததாகவும், பல கள்ளர்களை கொன்றதாகவும் அதில் ஆவுடைய தொண்டைமான் மகன் ரகுநாத தொண்டைமானை தனது படையில் சேர்த்துக் கொண்டதாகவும், மற்ற கள்ளர்கள் திருந்தி விவசாயம் செய்தார்கள் என்று எந்த அடிப்படையான ஆதாரம் இல்லாமல், ஒரு வன்மொதோடு எழுதி இருப்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆய்வு : உயர்திரு. சியம் சுந்தர் சம்பட்டியார்

செவ்வாய், 30 அக்டோபர், 2018

பொ. ஆ 1745 இல் தஞ்சை கள்ளரிடம் இருந்து மாறுவேடத்தில் தப்பித்து ஒடிய மராட்டிய படையினர்பிரெஞ்சுக்காரர்களின் ஆதரவாளனாகிய சந்தாசாகிபு கி.பி.1739  இல் தஞ்சாவூர் மீது படையெடுத்துச் சாகுஜியைக் கைது செய்து, துக்கோஜியின் ஐந்தாவது மகனாகிய பிரதாப் சிங் என்பவரைத் தஞ்சை அரியணையில் ஏற்றினான். பிரதாப் சிங் காலத்தில் தான் தஞ்சை உள் நாட்டு விவகாரத்தில் ஆங்கிலேயர் மற்றும் பிரெஞ்சுகாரர்கள் தலையிட ஆரம்பித்தார்கள்.

கிபி 1745 ல், மராத்தியரின் சதாரா இராச்சியத்தின் மன்னரின் படை தளபதி முராரி ராவ் தலைமையில் திருச்சி, மதுரை ஆகிய பகுதிகளை தாக்கியது. மராத்தியர்கள் பொதுமக்கள் வாழும் பகுதிகளில் புகுந்து தங்களது சூரையாடலை தொடங்கினர்.

கிபி 1745ல் மார்ச் மாதம், ஆவூரில் இருந்த பாதரியார்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவ மத பரப்புரை செய்பவர்கள் மராத்தியரிடம் இருந்து தப்பித்து , தஞ்சையிலுள்ள குண்ணம்பட்டி கிராம கள்ளர்களிடம் சரணடைந்தனர்.புதுக்கோட்டை சமஸ்தான எல்லையில் உள்ள மலையடிப்பட்டி கிராம மக்கள் தங்களது ஆடு மாடுகளுடன் நார்த்தாமலை பக்கம் சென்று விட்டனர்.

ஒரு மாதம் கழித்து திருச்சியில் இருந்த முகாலயர்கள், மராத்தியரை தாக்க தொடங்கினர். இதே சமயத்தில் கள்ளர்களும் மராத்தியபடையை தாக்கினர். மராத்திய படையின் படைபற்றுகளை சூரையாடினர்.

கிட்டதட்ட 3000 மராத்திய குதிரை படை வீரர்கள் கள்ளர்களின் தாக்குதலில் நிலைகுலைந்தனர். மராத்தியபடையின் போர்கருவிகள் கள்ளர்களால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன.

கள்ளர்களின் தாக்குதலை சமாளிக்க இயலாமல் தங்களது குதிரைகளை விற்றுவிட்டு , கள்ளர்களிடம் மீண்டும் மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்க மாறுவேடமிட்டு நடைபயணமாக தங்களது சதாரா நாட்டிற்கு தப்பி ஒடினர்  சதாரா இராச்சியத்தின் மராட்டியர்கள்.

மராட்டிய மன்னர் பிரதாப் சிங்  1758 - கள்ளர்கள் துணைக் கொண்டு பிரஞ்ச் கூட்டுப்படைகளை வெற்றிக்கொண்டதை நாம் அறிந்ததே 

நூல் : General history of Pudukkottai State R iyar pg 86

ஆய்வு : உயர்திரு. சியாம் சுந்தர் சம்பட்டியார்

திங்கள், 29 அக்டோபர், 2018

சம்புவராயர்களும் கள்ளர்களும்


சோழப் பேரரசை உருவாக்குவதில் பெரும்பங்காற்றிய பல சிற்றரசுக் குடும்பங்களுள் சம்புவராயர் குடும்பமும் ஒன்றாகும்.


அதிராஜேந்திரன் (பொ.ஆ. 1070), மூன்றாம் இராஜராஜன் (பொ.ஆ. 1216-1257) காலம் வரையிலும் சோழர்களின் கீழ் அதிகாரிகளாகவும், படைத்தளபதிகளாகவும், காவல் செய்பவர்களாகவும், சிற்றரசர்களாகவும் விளங்கினர்.

முதலாம் ஆதித்தனால் தொண்டைமண்டலம் கைப்பற்றப்பட்டு செயங்கொண்ட சோழமண்டலம் என்று பெயர் பெற்றது. (கள்ளர்களின் செயங்கொண்டார் என்ற பட்டம் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது). இதில் ஒரு பிரிவான பல்குன்ற கோட்டத்தின் (வடாற்காடு சவ்வாது மலை) ஆட்சி தலைவராக நாடு காவல் புரிந்தவர்கள் சம்புவரையர்கள்.


சம்புவராயரின் குலச்சின்னம் காளை.


சம்புவராயர் என்ற சொல், சம்பு + அரையர் என்ற வேர்ச்சொல்லில் இருந்து உருவானது என்று கருதப்படுகிறது. சம்பு ஒரு குலத்தையோ அல்லது சிவனை, பெருமாளை குறிக்கும் பெயராகவும் இருக்கலாம். சம்புச்சயனம் என்பது பெருமாளின் படுக்கை குறிக்கும். அரையர் என்ற சொல் தலைவர் என்ற பொருளை தரும் ஒரு பட்டப்பெயர்.

சம்புவரையர் நெருப்பில் இருந்து தோன்றியவர்கள், சம்பு முனிவர் வழித்தோன்றல்கள் என்று பல கதைகள் கூறப்படுகின்றன.

சம்புவரையர் பல்லவர்களின் வழித்தோன்றல்களாக இருக்கலாம் என தி.வை. சதாசிவ பண்டாரத்தார் குறிப்பிடுகிறார். இவர்கள் கல்வெட்டுகளில் சீயன், பல்லவாண்டான் போன்ற பட்டங்களும் (பல்லவவாண்டார் என்ற கள்ளர்களின் பட்டமும், சீயன் என்ற சொல்லும் குறிப்படத்தக்கது), ஏகாம்பர நாதர் உலாவில் பல்லவன் சம்பு குலப்பெருமாள் என்றும் குறிப்பிடுவது இவர்கள் பல்லவ மரபில் வந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்ற கருத்து உள்ளது.


ஆய்வாளர் டாக்டர். கோ. திருமாவளவன் முதலியார் 1989 ஆம் ஆண்டு ஆய்வு செய்து வெளியிட்ட சம்புவராயர் வரலாறு என்ற நூலில், சம்புவரையர் என்ற பெயர் கள்ளர் மரபினரில் ஒரு பிரிவினருக்கு உள்ளது என தமிழ் லெக்சிகன் குறிப்பிடுகிறது என்று கள்ளர்களை மட்டுமே சம்புவராயர்களோடு தொடர்புப்படுத்தி எழுதியுள்ளார்.


1990 ஆம் ஆண்டுஇல. தியாகராசன் மற்றும் பள்ளி இனத்தை சேர்ந்த டாக்டர் கோ.தங்கவேலு என்ற ஆய்வாளர்கள் இணைந்து வெளியிட்ட சம்புவராயர் வரலாறு என்ற நூலில், சம்புவராயர் மன்னர்கள் பள்ளி இனத்தை சேர்ந்தவர்களாக எழுதியுள்ளனர். அதில் சம்புவராயர் கல்வெட்டில் காணப்படும் குடிப்பள்ளி என்பது பள்ளி இனத்தை குறிக்கும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள். குடிப்பள்ளி, கச்சிபள்ளி என்பவை இன்றும் ஊராக இருக்கும் போது அது குறிப்பிட்ட சாதியை குறிக்குமா என்று அறியவில்லை.


சம்புவராயர் என்ற பட்டம் இன்று கள்ளர் மற்றும் படையாச்சிகள் (பள்ளி) இனத்தில் மட்டுமே இன்று உள்ளது. ஆனால் கள்ளர்களில் சம்புரார் என்ற பட்டம் வேறு உள்ளது. இவர்கள் புதுக்கோட்டை பகுதி சம்புரான்பட்டி, கல்லாலங்குடி என்ற ஊரில் உள்ளனர்.சம்புவராயர்கள் கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் கள்ளர்களின் தொடர்பு உடைய கள்ளர் பட்டங்கள்:
1) சம்புவராயர்
2) சம்புரார்
3) சேதிராயர்
4) மண்கொண்டார்
5) விஞ்சிராயர்
6) பங்களராயர்
7) பல்லவாண்டார்
8) அதிகைமான்
9) நாட்டாள்வார்
10) வாணாதிராயர்
11) தென்னவராயர்
12)  தென்னதிரையன்
13) வன்னியர்

சம்புராயர்களின் தலைநகர் முதலில் விரிஞ்சிபுரம் (கள்ளர்களின் விஞ்சிராயர், விஞ்சைராயர் என்ற பட்டம் விரிஞ்சிபுரம் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம்) பிறகு காஞ்சிபுரம் ஆகும். அவர்களது கோட்டை நகராக விளங்கி வலிமை சேர்த்தது மூன்று பக்கங்களிலும் மலைகளால் சூழப்பெற்ற இடை நிலத்தில் உள்ள படவேடு என்று அழைக்கப்படும் படைவீடு நகரமாகும். இந்த படைவீடு தொன்மையில் குறும்பர்கள் கீழ் இருந்தது. புகழ் பெற்ற இந்த படைவீடு இன்று சிறிய கிராமமாக தோற்றமளிக்கிறது.

சம்புவராயர்கள் கோட்டையின் அடிப்பகுதி, சுவர் பகுதிகள் கோட்டை மேடு என்ற இடத்தில் காணப்படுகின்றன.

சம்புகுலப்பெருமாளான இராசகம்பீரச் சம்புவராயர் எழுப்பப்பட்டதாக கூறப்படும் அம்மையப்பேச்சுரர் ஆலயம் படைவீடு பக்தியில் உள்ளது.

மூன்றாம் இராசராச சோழனின் இருபதாம் ஆண்டு கல்வெட்டொன்று வைகவூர்த் திருமலையிற் காணப்படுகிறது. அதில் சயங்கொண்ட சோழ மண்டலத்துத் தமனூர் நாட்டு விரன் பாக்கத்து இலாலப்பெருமாள் மகன் ஆண்டான்கள். பங்களராயர்க்குப் (கள்ளர்களின் பங்களராயர் என்ற பட்டம் இதனோடு தொடர்பு உள்ளதாக இருக்கலாம்) பல்குன்றக்கோட்டத்துப் பங்கள் நாட்டு. நடுவில் .... க் குன்றத்தூரான ராசகம்பீர நல்லூர் இவர்க்குக். காணியாகக் கீழ் நோக்கின் கிணறும் மேனோக்கின மரமும். நாற்பாலெல்லையும் விற்றொற்றிப்பரிக்கிரயத்துக்கு வித்தாவ. தாகக் ..கொடுத்தோம். அத்தி மல்லன் சம்புகுலப்பெருமாளான. ராச கம்பீரச் சம்புவராயனேன்'' 11 என்று பொறிக்கப். பட்டுள்ளது பொறிக்கப். பட்டுள்ளது இதை ஆராய்ந்த திரு. பண்டாரத்தார் அவர்கள், இந்த ராச கம்பீரச் சம்புவராயனே மலைக்கோட்டை அமைத்து அதற்கு ராச கம்பீரபுரம், ராச கம்பீரமலை என்று அழைக்கப்பட்டது.

முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் பதினைந்தாம் ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டில் தான் (கி்.பி. 1085) செங்கேணி சாத்தன் சோழனான சேனாபதிகள் வாணராயன் என்பவரால் திருவேங்கடம் உடையாருக்கு எழுப்பிய ஆலையம் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன. இவனே சம்புவரையன் மரபின் முன்னோனாக கருதப்படுகிறான்.

கல்வெட்டுக்களில் சம்புவரையர் பெயர் முதலில் விக்கிரமசோழன் (1118-1136) ஆட்சியில் அம்மையப்பன் என்ற பெயருடைய இராசேந்திரசோழ சம்புவராயன் என்பவன் சீயமங்கலம் கோயிலுக்கு நிவந்தங்கள் அளித்தான் என்ற செய்தியும், அக்கோயில் கல்வெட்டில் செங்கேணி குடியில் பிறந்தவன் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இவனுடைய சகோதரன் புக்கதுறை வல்லவனான அகளங்க சம்புவரையன் மதுராந்தகம் கோயிலுக்கு ஆடுகள் வழங்கியுள்ளான்.

இரண்டாம் குலோத்துங்கச் சோழன் ஆட்சியில் காவல் தலைவராக இருந்தவன் செங்கேணி அம்மையப்பன் கண்ணுடைய பெருமாளான விக்கிரம சோழன் சம்புவரையன். இவன் விக்கிரம சோழன் ஆட்சியில் படை தலைவனாக இருந்த செங்கேணி அம்மையப்பன் நாலாயிரவன் என்பவனுடைய மகனாவான்.

இரண்டாம் இராசராச சோழன் (1146-1163) ஆட்சியில் காவல் அதிகாரியாக அம்மையப்பன் சீயன் பல்லவாண்டான் இராசநாராயண சம்புவரையன், மேலும் செங்கேணி அம்மையப்பன் எதிரிலிச் சோழ சம்புவரையன் என்ற படைதலைவன் கோயிலுக்கு நிலங்கள் அளித்தான்.

நித்த விநோத சம்புவரையர் மனைவி சோறுடையாள் பிரமதேசம் ஆலயத்திற்கு திருவிளக்கு, பசுக்கள் தானமாக அளித்துள்ளாள்.

தென்னாற்காடு பகுதியின் காவல் அதிகாரியாக அம்மையப்பன் பாண்டிய நாடு கொண்டானான கண்டர் சூரியன் சம்புவரையன் இருந்துள்ளான்.

இரண்டாம் இராசாதிராசன் 11 ஆம் ஆண்டு கல்வெட்டு செங்கேணி குடும்பத்தின் பிரிவுகளுக்கு இடையே செங்கேணி அத்தியாண்டான் ராசேந்திர சோழ சம்புவராயன் மற்றும் செங்கேணி மிண்டன் சீயன் இடையே, அத்தியாண்டான் விக்கிரம சோழ சம்புவராயன் எதிராக ஏற்பட்ட அரசியல் ஒப்பந்தத்தை விவரிக்கிறது.

மூன்றாம் குலோத்துங்கன் ஆட்சியில் செங்கேணி அத்திமல்லன் அம்மையப்பன் என்பவன், செங்கேணி வீரப்பெருமாள் அத்திமல்லன் எதிரிலி சோழச்சம்புவராயன் என்பவன் , செங்கேணி மிண்டன் அத்திமல்லன் சோழச்சம்புவராயன் என்பவன், செங்கேணி அம்மையப்பன் கண்ணுடைய பெருமாளான விக்கிரமச் சோழ சம்புவராயன் என்பவன், இவனுடைய மகன் செங்கேணி விராசனி அம்மையப்பன் தனி நின்று வென்றான் தன்வசி காட்டுவான் அழகிய சோழனான எதிரிலி சோழச்சம்புவராயன் என்பவன். தட்டைச்சேரி என்ற பகுதியை சேர்ந்த செங்கேணி அம்மையப்பன் அழகிய சோழனான எதிரிலி சோழச் சம்புவராயன் என்பவன், குலோத்துங்க சோழ சம்புவராயன் என்பவன் என பல சம்புவராயன் குறிக்கப்படுகின்றனர்.

செங்கேணி வீர சோழ அத்திமல்லனான குலோத்துங்க சோழ சம்புவராயன், கூடல் ஆளப்பிறந்தான் காடவராயனும், ஆளப்பிறந்தான் எதிரிலி சோழ சம்புவராயனும் யாதொரு தொடர்பும் கொள்வது இல்லை என்று ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனர்.

செங்கம் பகுதியில் மலையன் வினையை வென்றானான கரிகாலசோழ ஆடையூர் நாடாள்வார், இராசராசதேவன் விடுகாதழகிய பெருமாளான இராசராச அதிகைமான், செங்கேணி அம்மையப்பன் அத்தி மல்லனான விக்கிரம சோழச்சம்புவராயன் மூவரும் தங்களுக்குள் ஒற்றுமை உடன்படிக்கை செய்துக்கொண்டனர். தங்கள் எதிரியான யாதவராயர், சீயகங்கன், குலோத்துங்க சோழசம்புவராயர் பிள்ளைகள் ஆகியோருடன் எந்த உறவும் கொள்ளுவது இல்லையென ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனர்.

மூன்றாம் ராசராசன் ஆட்சி காலத்தில் சோழ பேரரசில் குழப்பத்தை உருவாக்கி, பாண்டியர் கைப்படவும் காரணமாக இருந்தவர்கள் கோப்பெருசிங்கன் காடவராயன், மகதை நாடாண்ட வாணகோவரையனும் ஆவார்கள். இவர்கள் துணை நிற்க மாட்டோம் என்று குலோத்துங்க சோழ சம்புவராயர், ராஜேந்திர சோழ சம்புவராயர், பாண்டியநாடு கொண்டானான சம்புவராயர் உறுதிமொழி மேற்கொண்டுள்ளனர்.

மூன்றாம் ராசராசன் ஆட்சியில் சோழப்பேரரசு மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியனிடம் தோல்வி அடைந்து பெருமையை இழந்தது. கோப்பெருசிங்கன் காடவராயன் மூன்றாம் ராசராசனை சிறையில் அடைத்தான். கோப்பெருசிங்கன் தொண்டை பகுதியில் தனி ஆட்சி நடத்தினான், அவனுக்கு கீழ் சம்புவராயர் ஆட்சி தலைவராக மாற்றப்பட்டனர்.

மூன்றாம் ராசராசனை இரண்டாம் வல்லாளன் மீட்டான். மூன்றாம் ராசராசன் தன் மகன் மூன்றாம் ராஜேந்திரனை அரசனாக்கினான். மூன்றாம் ராஜேந்திரன் தன் திறமையால் பாண்டியரை வென்று தனி ஆட்சி செய்த காடவராயன், சேதிராயன், சம்புவராயன் ஆகியோரை தன் நண்பன் கண்ட கோபாலன் மூலம் வென்று ஆட்சி பொறுப்பை கண்ட கோபாலனிடம் ஒப்படைத்தான்.

கோபாலர்களின் கீழ் சம்புவராயர் ஆட்சி செய்ய தொடங்கினர். செங்கேணி வீரப்பெருமாள் கண்ட கோபாலன் குலோத்துங்க சோழ சம்புவராயன் கோயிலுக்கு நந்தா விளக்கு வைத்தான் ( 1250 -1280 ).

1277 கண்ட கோபாலர் ஆட்சியில் திருவோத்தூர் ஆலயத்தை சேர்ந்த தேவரடியாள் உண்ணாமுலையாள் மகள் சம்பா என்பவள் நாயனார் ஆளப்பிறந்தான் ராசராச சம்புவராயருக்கு விண்ணப்பம் செய்து பெற்ற திருமுகம் பற்றி கூறுகிறது. அத் திருமுகத்தை உறுதி செய்தவன் செங்கேணி விராகரன் ஆளப்பிறந்தான் ராசராச சம்புவராயன். செய்யாறு வட்டத்தில் ஆளப்பிறந்தான் என்ற ஊர் உள்ளது அதை போல் புதுக்கோட்டை பகுதியில் ஆளப்பிறந்தான் என்ற ஊர் உள்ளது. இது ஆளப்பிறந்தானான ராசராச சம்புவராயன் பெயரை நினைவூட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் சோழ நாடு, தொண்டை பகுதி, கண்ட கோபாலரின் நெல்லூர் எல்லாம் வெற்றிகொண்டார். அதற்கு பின் சம்புவராயர் பாண்டியர் கீழ் ஆட்சி தொடங்கினர். வீர சம்ப நாயனான் சம்புவராயன், மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் 12 வாது ஆட்சியில் ஆலயத்திற்கு இறையிலி அளித்துள்ளான்.

சடையவர்மன் வீரபாண்டியன் ஆட்சியில் ஸ்ரீ குலசேகர சம்புவராயன் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. வீரபாண்டியன் 22 ஆம் ஆட்சி ஆண்டு வரை பாண்டிய அரசனின் மேலாட்சியை ஏற்றிருந்த குலசேகர சம்புவராயன் அதற்கு பிறகு தன்னாட்சி நடத்த தொடங்கினானான்.

மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் மகன்கள் இடையே ஏற்றப்பட்ட அதிகார மோதலால் பாண்டியர்கள் வலிமை இழந்தனர். இதனை பயன்படுத்தி வாணாதிராயர், சம்புவராயர், சேரன் ரவிவர்ம குலசேகரன் தனியாட்சி செய்யத்தொடங்கினர்.


வீரசம்பன் சம்புவரையர் தனியாட்சி செய்து, நாணயத்தை வெளியிட்டான். இவன் ஆட்சி செய்ய தொடங்கிய காலத்தில் முஸ்லீம் படையெடுப்பால், மாலிக்கப்பூர் அடித்த கொள்ளை, கொலை எதையும் இவன் தடுக்கவோ, எதிர்க்கவோ இல்லை, இவர்கள் தங்கள் மக்களை காத்துக்கொள்ள இக்கட்டான நிலையில் இருந்தனர்.

வீரசம்பன் சம்புவரையர் அடுத்து ஆட்சிக்கு வந்தவன் மண்கொண்டார் என்று அழைக்கப்பட்ட ஏகாம்பரநாத சம்புவராயர். இவனும் முஸ்லீம் படைகள் தடுத்து நிறுத்தமுடியவில்லை. இதனை இவனது 14 ஆம் ஆண்டு கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது. முஸ்லீம் படையடுப்பில் தென் பகுதி பாதிக்கப்பட்ட அளவில் வட தமிழ் பகுதிகள் பாதிக்கப்படவில்லை. இவன் இந்து மன்னர்களோடு சேராமல் தன் பகுதி காக்க முஸ்லீம் படையோடு அனுசரித்து போனதாக கூறப்படுகிறது.

பிறகு ஆட்சிக்கு வந்தவன் இராசநாராயண சம்புவராயர். இவன் விஜயநகர மன்னர் கீழ் ஆட்சி செய்தான்.

இவனுக்கு பின் வந்த இரண்டாம் மண்கொண்ட சம்புவராயர். இவன் விஜயநகர ஆட்சிக்கு எதிராக செயல்பட்டான் என்று விஜயநகர குமார கம்பணன் இவன் பகுதியை கைப்பற்றினான். இரண்டாம் மண்கொண்ட சம்புவராயர் போரில் குமார கம்பணனால் கொல்லப்பட்டார்


புதன், 24 அக்டோபர், 2018

மருது பாண்டியரும் கள்ளர் தலைவர்களும்சின்ன மருதுவால் முன்னெடுக்கப்பட்ட தென்னிந்திய புரட்சி பிரிட்டீஸ் இந்தியாவால் அவ்வளவு எளிதில் கடந்து செல்ல இயலாது.


இந்த தென்னிந்திய புரட்சியின் தமிழ் நாட்டின் தலைமை இடமாக திகழ்ந்தது ஆனையூர்(கருமாத்தூர்) கள்ளர் நாடு என்பதை பிரிட்ஸார் மிகவும் ஆணித்தனமாக குறித்துள்ளனர்.

சிவகங்கை கள்ளர் நாட்டு தலைவர்கள், நெல்லை நாயக்க, மறவர் தலைவர்கள், இராமநாத மறவர் தலைவர்கள், திண்டுக்கல் நாயக்க தலைவர்கள் அனைவரும் ஆங்கிலேயருக்கெதிராக திட்டம் தீட்டி, செயல்பட்ட இடம் தான் ஆனையூர்(கருமாத்தூர்) கள்ளர் நாடு.


இந்த தென்னிந்திய புரட்சியை மேற்கோள் காட்டும் ஆங்கில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் “கள்ளர் பழங்குடிகளை ஆங்கிலேயரின் பரம்பரை எதிரிகள் என்றும் கள்ளர்களின் சுயாட்சி கொள்கையாலும், வீரியத்துடன் மார்பை காட்டி எதிர்த்து நிற்கும் குணத்தாலும், இடைவிடாத தாக்குதல் பண்பாலும் கள்ளர் பழங்குடிகளை கண்முடித்தனமாக ஆங்கிலேய தளபதிகள் கொலை செய்துள்ளனர் என குறிக்கின்றனர்.


இந்த வேங்கை சின்ன மருதுவின் தென்னிந்திய புரட்சியில் நாம் கடந்து செல்ல முடியாத ஊர்களில் மேலூர் கள்ளர் நாடும் மற்றும் திருமங்கலம்(ஆனையூர் நாட்டு பிரிவு) ஏனென்றால் இங்கு தான் மருது பாண்டியர்களின் ஆயுத தொழிற்சாலை உருவாக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த ஆயுத தொழிற்சாலையில் உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதங்களை மேலூர் கள்ளர் நாட்டு காடுகளில் மண்ணில் புதைத்து வைத்து ஆங்கிலேயர்கள் வரும் போது திடீரென புதைத்து வைத்த ஆயுதங்களை எடுத்து கொரில்லா தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.


இந்த மேலூர் கள்ளர் நாட்டின் ஆயுத தொழிற்சாலையை புரட்சியின் இறுதிகாலத்தில் ஆங்கிலேயர்களால் முற்றிலுமாக தரைமட்டமாக்கப்பட்டது. இந்த தென்னிந்திய புரட்சியில் மிகவும் வீரியத்துடன் சண்டையிட்ட கருமாத்தூர் கள்ளர் தலைவர்கள் மூவரை பின்னாங் தீவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டு சொந்த நாட்டிற்காக போர் புரிந்த வீரர்கள் அன்னிய தேசத்தில் அடக்கமாயினர்.


1. ஆண்டியப்ப தேவர்
2. சடை மாயன்
3. கொன்றி மாயத் தேவர்

மேலும் புரட்சி மேலோங்கி இருந்த காரணத்தாலும், திண்டுக்கல்லை பிரிட்டிசார் கைப்பற்றியதாலும். கோபால நாயக்கர் ஆனையூர் கள்ளர் நாட்டுக்கு பொன்னித்தேவர் (கள்ளப்பட்டி அதாவது செல்லம்பட்டிக்கு அருகில்) உதவியால் தப்பிச்செல்கிறார், இந்த சம்பத்தில் பொன்னித்தேவர் பிரிட்டிஸ் படையால் கொல்லப்படுகிறார்.

பிறகு கோபால நாயக்கர் ஆரிப்பட்டி,கருமாத்தூர், நமணூர் நாட்டில் உள்ள கள்ளர் தலைவர்களுடன் சேர்ந்து மறு தாக்குதல் செய்கிறார்.

இந்த தென்னிந்திய புரட்யில் மேலூர், வெள்ளலூர் நாட்டு கள்ளர்கள் திருப்பரங்குன்ற மலையில் இருந்து ஆங்கிலப்படைகள் மதுரையிலிருந்து சிவங்கை செல்லவிடாமல் தொடர் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

இந்த புரட்சி இறுதியில் ஆங்கிலேயர்கள் மருதுபாண்டியர்களை வீழ்த்த மிகவும் நேர்த்தியாக செயல்பட்டு உள்ளனர்.

அதாவது முதலில் ஆனையூர் நாட்டு பிறமலைக்கள்ளர்களை தொடர் தாக்குதல் நடத்தி அவர்களின் ஆயுதங்களை முற்றிலுமாக அழிக்கின்றனர்.

பின்பு மேலூர்,வெள்ளலூர், திருப்பத்தூர் (அம்பலம்) நாட்டு கள்ளர்களை தொடர் தாக்குதல் நடத்தி அவர்களின் இரண்டு தொழிற்சாலைகளை தரைமட்டமாக்கி ஆங்கிலேய படை சிவங்கையை நோக்கி சிறுவயலுக்கு முன்னேறுகிறது.

சிவங்கை நாட்டு எல்லையில் நுழைந்த ஆங்கிலேய படைகளுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியமாக கண்டதேவி, தேர்போகி (ஏழுகிளை கள்ளர் நாடு (அம்பலம், சேர்வை) நாட்டு கள்ளர்கள் மிகவும் வீரம் செரிந்து போரிட்டனர்.

தேர்போகி நாட்டு கிளைவழி கள்ளர்கள் மிகவும் வீரத்துடனும் சண்டையிட்டுள்ளனர் மேலும் புரட்சியாளர்களின் தளபதிகளுக்கு மிகவும் தோளுக்கு தோளாக நின்றுள்ளனர்.


இவர்களின் தாக்குதலை தவிர்க்க பிரிட்டீஸார் மருது பாண்டியர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டாம் எனவும், தேர்போகி நாட்டு கள்ளர்களுக்கு போர் மன்னிப்பு கொடுக்கிறோம் என்று பிரிட்ஸ் தளபதி பிளாக் பர்ன் பரிந்துரைக்கிறார். ஆனால் இதனை முற்றிலுமாக மறுத்து விட்டனர்.


புரட்சியில் தோல்வியால் இந்த தேர்போகி நாட்டு கள்ளர்களும் கருவறுக்கப்பட்டனர். கண்டதேவி கள்ளர் நாட்டில் 3000 வீரர்களை திரட்டி ஆங்கில தளபதி பிளாக் பர்னுக்கு சர்ஜிகல் ஸ்டிரைக் நடத்தியுள்ளனர். இதனால் தளபதி அறந்தாங்கிற்கு மறு தாக்குதல் நடத்த செல்கிறார்.அதே போல் பாலை நாட்டு கள்ளர்களும் அறந்தாங்கி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிரிட்டீஸாருக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள். இந்த கிளை வழி கள்ளர் நாட்டை முழுவதுமாக வீழ்த்தி ஆங்கிலேயர்கள் சிவகங்கை உள்ளே நுழைகின்றனர்.

அங்கு தான் நம்முடைய தென் பாண்டி சிங்கம் பாகனேரி நாட்டு பட்ட அம்பலக்காரர் வாளுக்கு வேலி அம்பலம் எல்லை சாமியாக நின்று துரோகத்தால் வீழ்த்தப்பட்டார் என்பது தனித்த காவிய வரலாறு. இந்த ஒட்டு மொத்த கள்ளர் நாட்டு தலைவர்களை வீழ்த்திய பின்பு தான் மருது பாண்டியர்களை ஆங்கிலேயர்கள் தூக்கில் இட்டுள்ளனர்.

மருது சகோதரர்களை வீழ்த்த வேண்டுமாயின் கள்ளர் நாட்டு தளபதிகளை வீழ்த்த வேண்டும் என்று பிரிட்டீஸார் நன்கு புரிந்து அதை செயல்படுத்தியும் உள்ளார்கள்.


இதுபோக தூத்துக்குடி பரதவ மக்கள் அவர்களுடைய பரத குலத்தலைவன் பின்னால் அணிவகுத்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போர் செய்துள்ளனர்.

மருதுபாண்டியர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டவர்கள்

1) மதுரை கிழக்கு மற்றும் மேற்கு நாட்டு கள்ளர்கள்

2) களக்காடு மறவர்கள்

3) நாங்குனேரி மறவர்கள்

4) மருதுபாண்டியர்கள் கிழக்கு நாட்டு கள்ளர்களது {அம்பலகாரர்கள் } ஆதரவை பெற்றிருந்தனர்.

5) மல்லா கோட்டை நாடு கள்ளரான கருவாபாண்டியன் சேர்வை அவர்களின் விசுவாச மிக்க தளபதியாக செயல்பட்டார்.

6) கிழக்கு நாட்டு {மேலூர் } கள்ளர்களது தலைவர்களான சேதுபதி அம்பலமும் -சண்முகபதி அம்பலமும் மருதுபாண்டியர்களுக்கு ஆதரவாக களமிறங்கினர். மருதுபாண்டியர்களின் உற்ற நண்பர்களாக விளங்கிய கள்ளர் நாடுகளின் தலைவர்கள் சேதுபதி அம்பலம் அபிராமம் என்ற இடத்திலும் சண்முகபதி அம்பலம் அவருடைய சொந்த கிராமத்திலும் தூக்கிலிட்டு கொல்லப் பட்டனர்.

7)  திண்டுக்கல் கோபால நாயக்கர் - திண்டுக்கல் விருப்பாச்சி கோபால நாயக்கர் புறமலை கள்ளர்களின் ஆதரவை வேண்டி 1799 ஆனை யூர் நாட்டிலுள்ள கள்ளபட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பொன்னிதேவரிடம் தஞ்சமடைந்தார் இதனால் உற்சாகம் அடைந்த கருமாத்தூர் ஆரியபட்டி நாமனூர் ஆகிய கிராமங்களை சேர்ந்த பல்லாயிரகணக்கான கள்ளர்கள் வெள்ளையரை தாக்குவதற்கு தயாராயினர் இதனை கேள்விப்பட்ட மதுரை கலெக்டர் இன்ச் என்பவன் 1799 மே 4ம் தேதி பெரும்படையை வைத்து மக்களை சிதறடித்து பொன்னிதேவரை கொலைசெய்து கோபால நாயகரை சிறைபிடித்து சென்றான்.

8) சிவகங்கை இளவரசி வெள்ளச்சி நாச்சியாரை மணந்த சக்கந்தி வேங்கன் பெரிய உடையாத் தேவர்.

9) ஊமத்துரை

10) துரைசாமி சேர்வை ( சின்ன மருதுவின் இளைய மகன்- நாடு கடத்தப்பட்டவர்)

11) பொம்மநாயக்கர் (வராப்பூர் பாளையக்காரர்)(நாடுகடத்தப்பட்டார்)

12) புரட்சியில் பங்கேற்று உயிர் துறந்த நூற்றுக்கணக்கான முகமறியா போராளிகள்

13) பினாங்கு நாட்டுக்கு கடத்தப்பட்டு அந்நிய தேசத்தில் மாண்ட எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட தியாகிகள்.
நன்றி :

உயர்திரு. சுந்தர வந்திய தேவன் - பிறமலைக்கள்ளர் வாழ்வும் வரலாறும் - நூலாசிரியர்

உயர்திரு. சியாம் சுந்தர் சம்பட்டியார்
உயர்திரு. சோழ பாண்டியன்

South Indian Rebellion - By Dr. Rajayyan
Historical dictionary of the Tamils - By Mrs.Vijaya Ramaswamyதொண்டைமானின் மெய்கீர்த்தி

 அறந்தாங்கி  தொண்டைமானின் மெய்கீர்த்தி "சூரிய குலத்தில் தோன்றிய வள்ளல்" ( சோழர்கள் சூரிய குலம் ) &qu...