வியாழன், 3 மே, 2018

கள்ளர் குல மாமன்னர் தொண்டைமான் ராஜ்ஜியம்
Maharajah Bhairavar Thondaiman and Raja Gopala Thondaiman
Esme Mary Sorrett Fink (15 September 1894 – 20 November 1967), popularly known as Molly Fink was an Australian socialite and wife of Martanda Bhairava Tondaiman, the Raja of the princely state of Pudukkottai.

1858 இல் எடுத்த புதுக்கோட்டை அரண்மனை புகைப்படம்.


H H Raja Rajagopala Thondaiman


 H H மார்த்தாண்ட பைரவர் தொண்டமானன் மோலி பிங்க் உடன்

 H H Marthanda Bhairava Thondaiman - Maharaja of Pdukkottai Ramachandra Thondaiman Bhadur - Maharaja of pudukkottai


 Martanda Sydney Tondaiman Martanda Bhairava Tondaiman's son Martanda Sydney Tondaiman was the son and only child of Martanda Bhairava Tondaiman, Raja of Pudukkottai and his Australian wife Molly Fink. Wikipedia Born: July 22, 1916, Sydney, Australia Died: January 20, 1984, Florence, Italy Resting place: Golders Green Crematorium Parents: Martanda Bhairava Tondaiman, Molly Fink

புதிய அரண்மனை கட்டும் போது , புதுக்கோட்டை

 Shri.Radhakrishna Thondaiman Maharajkumar of Pudukkottai in 1948H H yeswanth Rao Gorbade Maharaja of Sandur (lying down ) with H H Rajagopala Thondaiman Maharaja of Pudukkottai in 1950

 At new palace Pudukkottai now its collectorate Maharajkumar Radhakrishna Thondaiman With his Family


 H H Marthanda Varma with his wife and Maharajkumar Radhakrishna Thondaiman at Trivandram in 1950
 Maharajkumar Radhakrishna Thondaiman in 1948
Rani Ramadevi of Pudukkottai with Nadigarthilagam

 H H Marthanda Varma's wife piloting the boat to Edappalayam House with H H Rajagopala Thondaiman Maharaja of Pudukkottai 

 H H Rajagopala Thondaiman - Maharaja of Pudukkottai in 1940

 Sabarimala Temple in 1939 Photograph by H H Marthanda VarmaH H Maharaja of Pudukkottai (middle) with his brothers Maharajkumar Radhakrishna Thondaiman (left with camera ) and Maharajkumar Vijayaragunatha Thondaiman 

 H H Rajagopala Thondaiman - Maharaja of Pudukkottai 

H H Rajagopala Thondaiman - Maharaja of Pudukkottai in 1952கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

குறிப்பு: இந்த வலைப்பதிவின் உறுப்பினர் மட்டுமே ஒரு கருத்துரையை வெளியிடக்கூடும்.